Teamleder til Danske Bank

No Tags |

Bemærk at dette job er 121 dage gammelt.
Danske Bank Published: oktober 25, 2017
Location
Kgs. Lyngby, Denmark
Category

Jobbeskrivelse/Description

Leder af rapporteringsteamet – Danske Bank, Lyngby

Up for a  finance job in Danske Bank?

Stræber du efter et lederjob, hvor du skal håndtere komplekse administrative opgaver på investeringssiden?

Kan du sætte faglige rammer og sparre med dine medarbejdere omkring deres faglige udvikling?

Har du mod på implementering og compliance?

Hvis du kan svare ja til ovenstående, bør du læse videre nedenfor.

 

Jobbet stiller store krav til omstillingsparathed og evne til at sætte mål, skitsere rejsen derhen og effektuere individuelt og sammen med teamet.

Jobfunktioner: Rollemodel, fyrtårn, minerydder og agenda-setter

  • Du skal være faglig rollemodel og gå forrest i arbejdet
   • Du får personaleansvar, men det er helt afgørende, at du kan se udover umiddelbare ledelsesopgaver som hiring and firing
  • Du skal være fagligt fyrtårn og kunne arbejde målrettet med dine medarbejderes faglige og personlige udvikling
  • Du skal være faglig minerydder i forhold til implementering og compliance
  • Du skal være faglig agenda-setter og kunne arbejde strategisk på flere fronter samtidig
   • Du skal sætte agendaen for fremtidens rapportering
   • Herunder optimal anvendelse af vores nye rapporteringssystem VRS

 

Som leder skal du føre dit team fremad, men du skal samtidig have en så tæt kontakt til driften og de daglige opgaver, at du på lige fod med teamet kan løfte projekter og bidrage fagligt. Du skal være teamets reservehjul, når det brænder på.

Jobindhold: Rapporter, projekter og processer

 • Hands-on og go-to er kodeordene i dit job, for du deltager  også i den daglige drift, når du udarbejder rapporter og datavalidering
 • Du er løbende med i projekter, hvor du videreudvikler vores rapporteringsløsninger
 • Du skal kunne strukturere og drive rapporteringsprojekter med lange og korte tidshorisonter
 • Du har fokus på optimering af processer, så vi hele tiden sikrer, at vores kunder får de bedste løsninger

For at kunne løfte opgaven skal du have en baggrund inden for finance. Retningen er ikke så afgørende.

Kvalifikationer/Qualifications

Du skal have:

 • En længevarende finansiel uddannelse som cand.merc., cand-merc.fir, cand.merc.aud  eller lignende
 • Erfaring med MS Office-pakken
  • Hvis du kender til SimCorp Dimension, er det en klar fordel, men ikke et krav
 • Teknisk forståelse og forståelse for datastrukturer
 • Kendskab til VRS (En fordel, men ikke et krav)

Som ”spillende træner” skal du kunne være med på holdet og føre det frem mod målet samtidig med, at du bevarer det kølige overblik og hele tiden har styr på processerne.

Du skal være:

 • Empatisk
 • Struktureret
 • Selvstændigt arbejdende med sans for detaljer og resultat
 • I stand til at se muligheder og ikke begrænsninger
 • God til at samarbejde opad og nedad, på kryds og på tværs i organisation
 • En topformidler – også på engelsk.
 • Fokuseret på at lede individuelt for at lede ens

Du kan have hentet sin erfaring fra flere forskellige områder, men det er afgørende, at du besidder viden inden for investering og/eller asset management.

Det forventer vi os/What we expect

Du skal have en ballast med dig i form af:

 • Viden og erfaring inden for investering og/eller asset management
 • Kendskab til fonde og fondsrapportering (En fordel, men ikke et krav)
 • Kendskab til myndighedsrapportering herunder især Fondsregnskaber, Emir- rapportering og/eller MiFID-rapportering

Vil du høre mere/Apply

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Gabriele  Recke, Capacent, på gre@capacent.dk eller +45 24 48 7 999.

Hvis du er interesseret i at kandidere til jobbet, sender du et opdateret CV til Gabriele  Recke, Capacent, på gre@capacent.dk.


No Comments

Comments are closed.